Kennisdelen vanuit de proeftuin

Webinar 1: De route richting aardgasvrij en aquathermie

Donderdag 16 maart 13:00 – 14:00

Welkom

Welkom bij het eerste webinar van de GOW Proeftuin! Dit webinar gaat dieper in op de route die gemeenten en woningcorporaties afleggen naar aardgasvrij wonen. Alco Liest van Van Wijnen vertelt ons meer over het toekomstbestendig maken van woningen en de keuzes voor de route naar aardgasvrij. Dit aan de hand van hun ontworpen menukaart. Vervolgens vertelt Wim Ijkema meer over het proces van de gemeente Súd-West Fryslân bij de proeftuin Het Eiland in Sneek.

De gemeente is met de voorbereidingen van een warmtenet voor aquathermie bezig. Ook gaat woningcorporatie Elkien aan de slag met een sloop- en nieuwbouwopgave van circa 300 woningen. 

Na de pitches zal er een tafelgesprek plaatsvinden. Er is tijdens de webinars voldoende ruimte om vragen te stellen via de chat rechtsonder. 

Kijk hier de webinar terug

Donderdag 16 maart 13:00 – 14:00

Sprekers

Femke Wolthuis

Dagvoorzitter

Jantie van der Laan

Projectmanager Vereniging Circulair Friesland

Esther de Jager

Manager GOW! Proeftuin vanuit WDW

Alco Liest

Programmamanager Duurzaamheid bij Van Wijnen

Wim IJkema

Projectleider Aardgasvrije Wijken gem. Súd-West Fryslân

Albert Smeding

Tafelgast: Inwoner

Jan Leistra

Tafelgast: Woningcorporatie Wold & Waard

Kennisdelen vanuit de proeftuin

Programma

 

13:00

Opening

13:10

Pitch 1: Routes afwegen richting aardgasvrij

13:25

Pitch 2: Warmtenet middels aquathermie

13:40

Tafelgesprek

14:00

Einde

 

De ‘Gebouwde Omgeving op Wijkniveau’ is een project van Van Wijnen Noord en WDW Ontwikkelend Beheer in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland (VCF), en heeft als doel om gemeenten en woningcorporaties uit de drie noordelijke provincies samen brengen om de wijkaanpak naar een volgend, duurzaam niveau te tillen. In Noord-Nederland werken we aan een integraal wijkplan in Emmen, Heerenveen en Sneek.

Aanmelden

Webinar 1

Webinar 2

Webinar 3

Hybride event