HyWay27

Welkom bij het webinar over de ontwikkeling van een landelijk transportnet voor waterstof. Dit transportnet is cruciaal om waterstof de gewenste sleutelpositie te geven in onze economie en energievoorziening.
Tijdens dit webinar delen we deze en andere conclusies uit het HyWay 27-rapport van dit voorjaar met u. Daarnaast presenteren we de uitkomsten van de marktconsultatie en lichten we de stappen toe die de komende periode worden doorlopen om te komen tot een landelijk transportnet voor waterstof.

Webinar: