Het is weer bijna zover…

Op vrijdag 8 oktober gaan
we weer samen aan de slag…

Meer informatie over het programma vind je hieronder!

Studio Z is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Topic: Van nu tot nul
Time: Oct 8, 2021 09:00 Amsterdam

Meeting ID: 863 1068 2826    |    Passcode: 622019

Het programma van de vierde inspirerende werkbijeenkomst op 08.10.2021:

Het is met zeggen niet gedaan…

Er wordt vaak over gepraat en wanneer we het tegen elkaar zeggen denken we vaak in onszelf ‘maar hoé dan?’. ‘Doén’, een kort woord waar een scala van uitdagingen achter schuil gaat. Want, hoe eenvoudig het uitspreken van dat simpele woord is, zo lastig is het vaak om het binnen de bestaande contexten even anders te doen. Waar ligt de ruimte voor die andere aanpak en hoe kun je deze pakken?

Terugkijken en vooruitlopen…

Tijdens de vierde van Nu tot Nul werkbijeenkomst kijken we eerst samen terug; wat hebben we in relatie tot de beweging meegemaakt en hoe zijn we aan de slag gegaan met de uitkomsten van de vorige drie bijeenkomsten (verlangen, doen, bereiken, de verklarende analyse en ons onderbuikgevoel)? Daarna neemt een autoriteit op het gebied van de ‘actiestand’ ons mee in de wereld van doén. Wie deze autoriteit is… Dát houden we nog heel even geheim. Wat je nu al kunt doen? Je inschrijven voor deze werkbijeenkomst!

Ff wachten in de lobby en dan… Los!

08.50 – 09.00 uur

Welkom

09.00 – 09.05 uur
Kort welkomstwoord.
Door dagvoorzitter Peter Dijkshoorn

.

In tweetallen

09.05 – 09.15 uur
Wat ík nou toch heb meegemaakt! In 10 minuten vertellen we aan elkaar wat we, in relatie tot de van Nu tot Nul gedachte, in positieve zin hebben meegemaakt.

Even terugpakken…

09.15 – 09.20 uur
Delen van de uitkomsten van de vorige werkbijeenkomsten: Verlangen, dóén, bereiken, de verklarende analyse en ons onderbuikgevoel? Wat hebben we meegenomen uit de vorige bijeenkomsten? Weten we elkaar al beter te vinden?
Op welke manier hebben de opgedane inzichten een positief effect op de invulling van jouw dagelijkse werkzaamheden?


Doen! Oh wat is dat moeilijk…

09.20 – 09.40 uur
Hoe kan dat? Samen weten we echt veel en we willen ook graag… Gewoon doen is misschien niet zo gewoon. Een autoriteit op het gebied van moeilijke dingen doen en gaat ons laten ervaren hoe dit werkt. Zij is bekend in binnen- en buitenland.
Wie is dan deze bekende persoon? Dat gaan we nu nog lekker niet verklappen.

Breakout rooms – En nu gaan wij aan de slag. Wat gaan we doen dan?

09.40 – 10.35 uur
We gaan -onder begeleiding van een aantal aandachtsfunctionarissen- uiteen in breakoutrooms om met elkaar te bepalen wat we de komende maand samen en los van elkaar gaan doen. Passend bij onze beweging van Nu tot Nul.

Peilen van het sentiment

10.35 – 10.55 uur

Door de dagvoorzitter Peter Dijkshoorn maakt een rondje langs de aandachtsfunctionarissen van alle groepjes uit de breakout rooms, om de inzichten & acties met elkaar te delen die ze tijdens de sessie hebben opgedaan & afgesproken.

Samenvatten en afsluiten

10.55 – 11.00 uur
Door de dagvoorzitter. Peter Dijkshoorn vat de werkbijeenkomst kort samen en wenst iedereen een fijne dag toe.

Bewegen van nu tot nul – 2021