26 mei 2023

Thema: Pak jouw rol!

 

LivestreamDe sessies

Welkom.

Hét duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst

Voor iedereen binnen het vervolgonderwijs die geïnteresseerd is in duurzaamheid en met specifieke aandacht voor de rol van digitalisering binnen duurzaamheid.

Groene Peper is het enige event op gebied van duurzaamheid voor mbo, hbo en wo in Nederland dat de mogelijkheid biedt om te netwerken, inspiratie op te doen en/of kennis uit te wisselen met iedereen binnen deze onderwijsdoelgroepen.
Om zo te faciliteren om die transities te realiseren. Nu en in de toekomst.

Livestream.

Programma.

10:30 – 11:15

Opening & Keynote Marije Klomp

11:15 – 11:35

De Awardshow: Rachel Carson Afstudeerprijs 2023

11:35 – 12:05

Piepschuim: buiten de lijntjes

12:05 – 13:00

Lunch

13:05 – 14:00

Parallelsessie 1

P1: Meest duurzaamste scripties in het hbo en wo van 2023

Sprekers: alle genomineerden
Zaal: Auditorium 0.63, NHL Stenden

Benieuwd naar de duurzaamste scripties in het HBO en het WO? Kom luisteren naar de presentaties van de genomineerden voor de twintigste editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs!

De genomineerden van de Rachel Carson Afstudeerprijs presenteren hun onderzoek. De VVM, hét netwerk van milieuprofessionals, wil met de prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid uitvoeren.

De winnaars pitchen tijdens de prijsuitreiking ’s ochtends kort hun scriptie. Vervolgens presenteren tijdens deze parallelsessie álle genomineerden hun scriptie én beantwoorden ze vragen uit de zaal.

De genomineerden in de categorie Afstudeerwerken in het HBO:

Lars Groenendaal & Timon Wouters van Avans Hogeschool met hun thesis Circulair construeren: een onderzoek naar het verduurzamen van staalverbindingen
Carola Löh & Rik Buiting van HAS Green Academy met hun thesis Investigating environmental benefits of yeast-based casein production

De genomineerden in de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs:

Egid van Bree van de Universiteit Maastricht met zijn thesis Defining the Environmental Impact of Coronary Artery Bypass Grafting
Anne-Linn Machielsen van de Universiteit Leiden/TU Delft met haar thesis Green colonialism: research on colonial injustices related to nickel mining in West Papua
Lotte Top van de Rijksuniversiteit Groningen met haar thesis An energy systems model for optimising and analysing multi-energy projects.

Kun je er 26 mei niet bij zijn? Op woensdag 24 mei vanaf 18:00 uur presenteren alle genomineerden van de prijs hun scripties op het VVM-kantoor in Utrecht. Vervolgens gaan ze kort met een expert in gesprek over hun scriptie. Deze bijeenkomst kun je gratis bijwonen. Je kunt je nu al aanmelden via de website van VVM.

14:05 – 15:00

Parallelsessie 2

P2: Mentor Your Future

Sprekers: Afke Bruinsma, Tereza Javornicky Brumovská, Aukje van der Veen, Sylvia van der Meulen, Danoutha Kimin
Zaal: Auditorium 0.63, NHL Stenden
Deze sessie is te volgen via de livestream

Mentor Your Future zet jongeren in hun kracht voor inclusiever onderwijs en meer verbinding! Jongeren en studenten hebben verschillende startpunten en kansen in hun weg naar volwassenheid en zijn zich niet altijd bewust van hun eigen positie in de maatschappij. Student mentoring is een krachtig instrument dat jongeren en studenten in hun kracht zet, het gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid vergroot en daarmee op verschillende niveaus effect heeft: op individuen, zowel mentees als mentoren, op onderwijsprogramma’s en op organisaties.

Mentor Your Future ontwikkelde in Europees verband een methode voor hoger onderwijs instellingen om studenten-mentoring in universiteiten te implementeren. De Mentor Your Future toolkit biedt trainingen gericht op maatschappelijke betrokkenheid en mentoring soft skills, een gids voor implementatie en andere vormen van ondersteuning voor het gebruik van studentmentoring in onderwijsinstellingen.

Mentoring kan een betekenisvolle stap zijn naar meer maatschappelijk betrokkenheid en kan voor instellingen meer impact genereren in de verbinding met de eigen regio. Het hebben van peer-to-peer rolmodellen maakt het verschil in het creëren van gelijke kansen!

In de workshop laten we de waarde van student mentoring zien en presenteren we de resultaten van Mentor Your Future, bij NHL Stenden en in een Europese context. We doen dit aan de hand van verhalen van studenten, betrokken collega’s en een onderzoeker en nodigen u uit om daarna ook aan de slag te gaan met mentoring in uw organisatie!

15:15 – 15:45

Awardshow: SustainaBul Uitreiking

15:45 – 16:30

Onderwijspremière: Devil’s Avocado

 

Thema: Pak jouw rol!

De sessies.

Spreker: Keynote Marije Klomp

De urgentie en complexiteit van de duurzaamheidsproblematiek vraagt dat erom dat we onze pijlen niet alleen meer richten op de duurzaamheidsmanager of technologische oplossingen. Voor de duurzame omslag is iedereen nodig. Van juristen, economen, beleidsmakers en psychologen tot salesmedewerkers, retailers, architecten en docenten. De missie van Marije Klomp is dan ook om ervoor te zorgen dat iedere student en professional vanuit het eigen vakgebied in staat is om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Wat betekent dit voor het hoger onderwijs? En voor de collega’s die op de campus zelf werken? Vanuit haar ervaring in het duurzaamheidswerk neemt Marije je mee in de complexiteit van het werken aan duurzaamheid in organisaties en de rol van fellowships om hier goed mee om te gaan en stappen verder te komen.

Lees meer over Marije Klomp >

Rachel Carson Afstudeerprijs

De uitreiking van de Rachel Carson Afstudeerprijs vindt dit jaar weer plaats tijdens Groene Peper! De Rachel Carson Afstudeerprijs is de jaarlijkse prijs voor de beste HBO- en WO-scriptie over een duurzaam thema of milieuonderwerp. De prijs wordt dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt.

De prijs is een initiatief van de VVM, hét netwerk van milieuprofessionals, en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd.

Piepschuim: buiten de lijntjes

Theatermakers: Cor Burger en Robbert Koekoek

Voor de cijfers hebben we de wetenschap, maar voor het verhaal hebben we vertellers nodig. Hoe krijg je de urgentie en ernst van de klimaatcrisis gecommuniceerd? Hoe vertel je hoe we ervoor staan zonder dat het de mensen murw slaat, of zelfs afstompt? De cijfertjes zullen in elk geval niet veel doen. Die zijn al decennia hetzelfde: te veel, te snel, te hoog, te weinig. En veel hebben die getallen en resultaten niet opgeleverd. We hebben nieuwe verhalen nodig. Verhalen die voelbaar maken wat de klimaatcrisis voor ons betekent. Want zolang het de klimaatcrisis je niet raakt, is er weinig hoop op een oplossing. En wat raakt mensen in hun hart? Een lach en muziek! Daarom heeft Piepschuim de verhalen van de klimaatcrisis luchtig in muziek verpakt. Zodat de crisis, concreet, behapbaar en vooral voelbaar wordt.

www.piepschuim.com

SustainaBul

De SustainaBul wordt in de editie van 2023 uitgereikt bij de NLH Stenden in Leeuwarden, de host van Groene Peper 2023. De uitreiking is live te volgen via een livestream wanneer je je (gratis) inschrijft. De SustainaBul is de jaarlijkse duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijs, die sinds 2012 door Studenten voor Morgen wordt georganiseerd. Studenten uit het hele land werken mee aan de ranking en op vrijdag 26 mei 2023 maken we de uitslag bekend. 

Studenten voor Morgen
De SustainaBul is een project van Studenten voor Morgen, hét nationale studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Er zijn meer dan 40 duurzame studentenorganisaties, studieverenigingen en Green Offices aangesloten lid. Andere projecten van Studenten voor Morgen zijn het online blog DuurzameStudent.nl, het studiekeuzeplatform Duurzamestudies.nl, de duurzame stage bank Sdgsonstage.nl en de Duurzame Introductie Tijd.
Meer informatie vind je op Studenten voor Morgen.

Feestelijke onderwijspremière ‘The Devil’s Avocado’

Korte speelfilm over het belang van een nieuwe commerciële mindset. Met inleiding door Jan Terlouw, een van de acteurs in de film

Dit jaar heeft Het Groene Peper een heuse première op het programma staan: de onderwijspremière van The Devil’s Avocado. Deze korte speelfilm, met acteurs Jan Terlouw, Ilse Warringa, Bert Hana en Joy Verberk in de hoofdrol, wordt vandaag voor het eerst breed vertoond in het hoger onderwijs. De première wordt ingeleid door niemand minder dan Jan Terlouw zelf; een unieke kans om deze oud-politicus, natuurkundige en schrijver te horen spreken.

Veel studenten en het MKB maken zich zorgen over klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Dat leidt in de praktijk tot kleine veranderingen, maar de moeilijke vragen gaan we vaak uit de weg. The Devil’s Avocado onderzoekt welke dilemma’s ontstaan wanneer een doorgewinterde ondernemer, oprichter én grootvader (Jan Terlouw) op zijn sterfbed besluit dat het radicaal anders moet met het Avocado-familiebedrijf. De film schetst het beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen.

Nieuwe commerciële mindset

Is dat wat we nu doen genoeg, of moeten we de essentie van onze manier van zakendoen onder de loep nemen? Kunnen we ontwikkelen naar een nieuwe commerciële mindset, waarin het draait om eerlijk delen en hergebruik in plaats van winst en uitbuiting? En hoe dan? Om deze vragen draait het in de film. The Devil’s Avocado stelt de vraag: welke halfslachtige oplossingen voorkomen dat we de echte problemen aanpakken?

Discussie op gang brengen The Devil’s Avocado is een initiatief van Avans Hogeschool en PEERFILM. De film is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Het doel: discussie op gang brengen over het belang van een nieuwe – duurzame – commerciële mindset. Niet alleen in het MKB, maar juist ook onder studenten- de leiders en ondernemers van morgen.

Naast de film is er een artikel met achtergrondinformatie vanuit het onderzoek beschikbaar. Ook schreven de onderzoekers van Avans Hogeschool handvatten om de film in te zetten in het onderwijs, en daarbuiten.

Inleiding door Jan Terlouw

Jan Terlouw, oud-politicus, natuurkundige en schrijver, zal de film inleiden. Hij is ervan overtuigd dat onze huidige manier van zakendoen niet langer houdbaar is. Willen we de aarde redden, dan moet het anders. Nu.

Meer informatie Kun je niet wachten tot de première en wil je nu al meer weten? Ga dan naar www.devilsavocado.nl

Parallelsessie 1: Meest duurzaamste scripties in het hbo en wo van 2023

Sprekers: alle genomineerden
Zaal: Auditorium 0.63, NHL Stenden

Benieuwd naar de duurzaamste scripties in het HBO en het WO? Kom luisteren naar de presentaties van de genomineerden voor de twintigste editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs!

De genomineerden van de Rachel Carson Afstudeerprijs presenteren hun onderzoek. De VVM, hét netwerk van milieuprofessionals, wil met de prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten op het gebied van milieu en duurzaamheid uitvoeren.

De winnaars pitchen tijdens de prijsuitreiking ’s ochtends kort hun scriptie. Vervolgens presenteren tijdens deze parallelsessie álle genomineerden hun scriptie én beantwoorden ze vragen uit de zaal.

De genomineerden in de categorie Afstudeerwerken in het HBO:

Lars Groenendaal & Timon Wouters van Avans Hogeschool met hun thesis Circulair construeren: een onderzoek naar het verduurzamen van staalverbindingen
Carola Löh & Rik Buiting van HAS Green Academy met hun thesis Investigating environmental benefits of yeast-based casein production

De genomineerden in de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs:

Egid van Bree van de Universiteit Maastricht met zijn thesis Defining the Environmental Impact of Coronary Artery Bypass Grafting
Anne-Linn Machielsen van de Universiteit Leiden/TU Delft met haar thesis Green colonialism: research on colonial injustices related to nickel mining in West Papua
Lotte Top van de Rijksuniversiteit Groningen met haar thesis An energy systems model for optimising and analysing multi-energy projects.

Kun je er 26 mei niet bij zijn? Op woensdag 24 mei vanaf 18:00 uur presenteren alle genomineerden van de prijs hun scripties op het VVM-kantoor in Utrecht. Vervolgens gaan ze kort met een expert in gesprek over hun scriptie. Deze bijeenkomst kun je gratis bijwonen. Je kunt je nu al aanmelden via de website van VVM.

Parallelsessie 2: Mentor Your Future

Sprekers: Afke Bruinsma, Tereza Javornicky Brumovská, Aukje van der Veen, Sylvia van der Meulen, Danoutha Kimin
Zaal: Auditorium 0.63, NHL Stenden
Deze sessie is te volgen via de livestream

Mentor Your Future zet jongeren in hun kracht voor inclusiever onderwijs en meer verbinding! Jongeren en studenten hebben verschillende startpunten en kansen in hun weg naar volwassenheid en zijn zich niet altijd bewust van hun eigen positie in de maatschappij. Student mentoring is een krachtig instrument dat jongeren en studenten in hun kracht zet, het gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid vergroot en daarmee op verschillende niveaus effect heeft: op individuen, zowel mentees als mentoren, op onderwijsprogramma’s en op organisaties.

Mentor Your Future ontwikkelde in Europees verband een methode voor hoger onderwijs instellingen om studenten-mentoring in universiteiten te implementeren. De Mentor Your Future toolkit biedt trainingen gericht op maatschappelijke betrokkenheid en mentoring soft skills, een gids voor implementatie en andere vormen van ondersteuning voor het gebruik van studentmentoring in onderwijsinstellingen.

Mentoring kan een betekenisvolle stap zijn naar meer maatschappelijk betrokkenheid en kan voor instellingen meer impact genereren in de verbinding met de eigen regio. Het hebben van peer-to-peer rolmodellen maakt het verschil in het creëren van gelijke kansen!

In de workshop laten we de waarde van student mentoring zien en presenteren we de resultaten van Mentor Your Future, bij NHL Stenden en in een Europese context. We doen dit aan de hand van verhalen van studenten, betrokken collega’s en een onderzoeker en nodigen u uit om daarna ook aan de slag te gaan met mentoring in uw organisatie!